Reporter&Thai Army

พันตรี เดขภพ บุญกระพือ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันนักข่าว

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 พันตรี เดขภพ บุญกระพือ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562 จัดโดย ชมรมสื่อสารมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ พันตรี เดชภพ บุญกระพือ เป็นผู้แทนในนามกองทัพภาคที่ 3 ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับ นายสนาม คงเนตร ประธานชมรมสื่อสารมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก