ทหารเรือมาแล้ว นำสารไอโอดีนจากทะเลสู่เด็กนักเรียนในพื้นที่สูงและชาวไทยภูเขา ตามโครงการพระราชดำริ กองทัพเรือร่วมประมงอ่าวไทยส่งมอบอาหารทะเลสู่เด็กนักเรียนในพื้นที่สูงและชาวไทยภูเขาต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามโครงการพระราชดำริฯ

ทหารเรือมาแล้ว นำสารไอโอดีนจากทะเลสู่เด็กนักเรียนในพื้นที่สูงและชาวไทยภูเขา ตามโครงการพระราชดำริ
กองทัพเรือร่วมประมงอ่าวไทยส่งมอบอาหารทะเลสู่เด็กนักเรียนในพื้นที่สูงและชาวไทยภูเขาต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามโครงการพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.63 กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ 1 พล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ นายสุรพงศ์ อินทรประเสริฐ ประธานกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล/ผู้ริเริ่มและประสานโครงการฯ พร้อมด้วยพี่น้องชาวประมงแถบชายทะเลด้านอ่าวไทย รวม 7 จังหวัด และอีก 17 หน่วยงาน ได้ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนแกเด็กดอย ในโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ประกอบด้วยปลากะตักแห้ง 7,230 กก. ปลาทูเค็ม 12,735 กก. ปลากระป๋อง 73,000 กระ ป๋อง น้าปลา 14,292 ขวด กะปิ 2,556 กก. และเกลือไอโอดีน 5,000 กก.

รวมมูลค่า 3,102,665 บาท เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานโครงการตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นนำคณะเข้ารับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อนำแจกจ่ายให้กับนักเรียนในโครงการส่วนพระองค์ ตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนต่อไป
และในวันเดียวกันนี้ยังได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมการแสดงพื้นบ้านของนักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า และของขวัญให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนอมแฮดใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สร้างความสุขความสนุก สนานและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ ตลอดจนผู้ปกครอง คณะครูและเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก