Uncategorized

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบาย และคืนโฉนดที่ดินให้ประชาชน หลักจากที่ยึดมาได้จากนายทุน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบาย และคืนโฉนดที่ดินให้ประชาชน หลักจากที่ยึดมาได้จากนายทุน

 

 

วันนี้ (16 ส.ค.2561) เวลา 09.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลตำวจเอก จักรทิพย์ชัยจินดา บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบช.) พล.ต.ต. สุรเชษฐ์หักพาล รองผบช. ท่องเที่ยวและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ และพิธีมอบ คืนโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน 12 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามทุ่งศรีเมืองอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม และคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งที่ 182/2558 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการแก้ไข ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน เพื่อกำกับการดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีกลไกในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
สำหรับโฉนดที่ดินที่มอบให้ประชาชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี 346 ฉบับ กาฬสินธุ์ 5 ฉบับ ขอนแก่น 43 ฉบับ นครพนม 151 ฉบับ บึงกาฬ 11 ฉบับ มหาสารคาม 5 ฉบับ มุกดาหาร 3 ฉบับ ร้อยเอ็ด 40 ฉบับ เลย 7 ฉบับ สกลนคร 15 ฉบับ หนองคาย 65 ฉบับ และหนองบัวลำภู 89 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 780 ฉบับ มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 3,700 ไร่ 23 งาน 521 ตารางวา คิดเป็นมูลค่า 1,825,572,144 บาท

 

ธัญกิตติ์ อ่อนแสงรายงาน