Uncategorized

.ตำรวจภูธรภาค 2 จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในโครงการจัดการหนี้นอกระบบรวม 8 จังหวัด

ผู้ประกาศ………ตำรวจภูธรภาค 2 จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในโครงการจัดการหนี้นอกระบบรวม 8 จังหวัด
เทปข่าว………ที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 2 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินคืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยมี พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กล่าวรายงาน หลังจากนั้นได้มีการมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และ สระแก้ว ที่ถูกยึดไปจากการไปกู้หนี้นอกระบบ ที่เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


สืบเนื่องมากจากหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ทำให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นทำให้ทางตำรวจภาค 2 ได้มีการตอบรับกับนโยบาย จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ซึ่งสามารถจับกุมกระทำความผิดได้จำนวน 194 ราย ผู้ต้องหา 194 คน โดยมีของกลางรวมมูลค่า 31,707,468 บาท ได้แก่โฉนดที่ดิน จำนวน 42 ฉบับ ( เนื้อที่ 156 ไร่ ) รถยนต์จำนวน 10 คัน รถ จยย. จำนวน 11 คัน คู่มือจดทะเบียนรถยนต์ จำนวน 15 เล่ม ลดเงินต้น/ดอกเบี้ย จำนวน 144 ราย และคืนโทรศัพท์มือถือ/บัตรเอทีเอ็ม จำนวน 6 ราย พร้อมทั้งได้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้สำเร็จ จำนวน 228 ราย รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งคืนจำนวน 49,377,498 บาท
โดยที่ในส่วนของจังหวัดชลบุรี เดินทางเข้ามารับโฉนดที่ดิน จำนวน 8 ราย ที่คิดเป็นมูลค่าราคา กว่า 20 ล้านบาท ซึ่งจากการสอบถามยังได้รับการเปิดเผยว่า ยังมีลูกหนี้อีกเป็นจำนวนมาก ที่ทำการกู้หนี้รายย่อย กับเจ้าหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใกล้พื้นที่ตั้งของอุตสาหกรรมโรงงาน และผู้กู้เป็นพนักงานโรงงาน เป็นวงเงิน 5,000 – 10,000 บาท แต่ไม่กล้าที่จะออกมาเปิดเผย ถึงดอกเบี้ยที่โหด จึงอยากให้ทางตำรวจร่วมกันตรวจสอบ

///แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี