Uncategorized

สระแก้วจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า 0TOP ตลาดประชารัฐ ตามนโยบายรัฐ ส่งเสริมการตลาดสร้างรายได้สู่ชุมชน

สระแก้วจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า 0TOP ตลาดประชารัฐ ตามนโยบายรัฐ ส่งเสริมการตลาดสร้างรายได้สู่ชุมชนวันนี้(29 ส.ค.61) ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP “ตลาดประชารัฐ” มีผู้ประกอบการ ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก
นายประทีป ผลเกตุ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การดำเนินงานตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายานค้า OTOP “ตลาดประชารัฐ” ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการตามแผนปฏิบัติปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อจัดแสดงแบะจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP สินค้าเกษตร อาหารอร่อยประจำถิ่น และของดีจังหวัดสระแก้ว มีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า เข้าร่วมจำนวน ๕๗ ราย กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าขุมชน และสินค้าเกษตร สินค้า OTOP อาหารอร่อยของผู้ประกอบการ OTOP ของแต่ละอำเภอ โดยคัดสรรของดีแต่ละอำเภอ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชายหญิงและการสาธิตอาชีพสำหรับการจัดงานแสดงสินค้า OTOP ตลาดประชารัฐ จัดระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ขอเชิญชาวสระแก้วและนักท่องเที่ยวมาชม ช้อป ชิม ได้ทุกวัน โดยจะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 2 คืน คือ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 และวันที่ 31 สิงหาคม 2561 มีการแสดงคอนเสิร์ต ทีวี 3 สัญจร พบกับดารา นักร้อง ในสังกัด เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

สระแก้วอีกด้วย (สนธยา-ข่าว-29/8/61)

Comments are closed.