Uncategorized ข่าว ราชบุรี

ราชบุรี/วันดินโลก(World soil Day)ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานงานวันดินโลก (World Soil Day)

ราชบุรี/วันดินโลก(World soil Day)ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานงานวันดินโลก (World Soil Day) ที่ศูนย์การศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่6ธันวาคม2562 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยข้าราชการ.ทหาร ตำรวจ.และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพลังมวลชนให้การต้อนรับ ในการนี้ประธานในพิธีได้เปิดนิทรรศการวันดินโลกและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“บทบาทของการพัฒนาที่ดินต่อการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร”สำหรับ วันดินโลก (World Soil Day) มีให้ชมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8ธันวาคม 2562ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่ 9”นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน