Uncategorized ข่าว นครนายก

นครนายก เจ้าอาวาสวัดชวดบัว ถ่ายชีวิตโค-กระบือ 6 ชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล เจ้าอาวาสวัดจุฬามณีพรหมรังษี ช่วยถ่ายชีวิตโค-กระบือ 6 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นครนายก เจ้าอาวาสวัดชวดบัว ถ่ายชีวิตโค-กระบือ 6 ชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล
เจ้าอาวาสวัดจุฬามณีพรหมรังษี ช่วยถ่ายชีวิตโค-กระบือ 6 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ที่วัดพรหมมหาจุฬามณีพรหมรังสี (วัดชวดบัว) ตำบลดอนยอ อำเภอมือง จังหวัดนครนายก พระครูโสภณพรหมรังษี เจ้าคณะตำบลท่าทราย เจ้าอาวาสวัดจุฬามณีพรหมรังษี พร้อมคณะกรรมการวัด ศิษยานุศิษย์ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ชาวบ้านชวดบัว และคณะครู-นักเรียน ได้เข้าร่วมในพิธีถ่ายชีวิตโค-กระบือ เพศเมีย จำนวน 6 ตัว พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสทเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ด้วยพระครูโสภณพรหมรังษี เจ้าคณะตำบลท่าทราย เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามณีพรหมรังษี (วัดชวดบัว) พร้อมคณะกรรมการวัด ได้เดินทางไปถ่ายชีวิตโค-กระบือเพศเมียจำนวน 6 ตัว จากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น โคจำนวน 4 ตัว และกระบือ 2 ตัว เพื่อนำมามอบให้กับชาวบ้านที่มารอรับจากจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ตัว จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 ตัว และชาวบ้านชวดบัว จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตัว รวมทั้งหมดเป็น 6 ตัว เพื่อให้ชาวบ้านได้นำไปเลี้ยงในการขยายพันธุ์ และห้ามนำไปขายหรือฆ่าอย่างเด็ดขาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก