กองทัพเรือร่วมประมงอ่าวไทยมอบของขวัญวันเด็ก เด็กดอย ชาวไทยภูเขา

กองทัพเรือร่วมประมงอ่าวไทยมอบของขวัญวันเด็ก เด็กดอย ชาวไทยภูเขา

ในวันนี้ 11 ม.ค.63 กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ 1 พล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี นำคณะแม่บ้านทัพเรือภาคที่ 1 คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ พร้อมด้วย นายสุรพงศ์ อินทรประเสริฐ ประธานกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล บริษัทห้างร้าน และพี่น้องชาวประ มงชายทะเลด้านอ่าวไทย 7 จังหวัด และอีก 17 หน่วยงาน เข้าเยี่ยมชมการแสดงพื้นบ้านของนักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า และของขวัญให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนอมแฮดใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สร้างความสุข ความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ ในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยมีครูผู้ปกครองตลอดจนเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นจำนวนมาก
เนื่องในโอกาสนำคณะเดินทางเข้าร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนแจกจ่ายให้กับนักเรียนในโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเสด็จพระราช กุศลฯ ในโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก