Uncategorized

พิธีฌาปนกิจศพ ครูนวลพรรณ จารุมณี ภริยา นายเฉลิมชัย จารุมณี สาธารณสุขอำเภอปาย

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย ประธานพิธีฌาปนกิจศพ ครูนวลพรรณ จารุมณี ภริยา นายเฉลิมชัย จารุมณี สาธารณสุขอำเภอปาย โดยมี พลเอก สุทัศน์ จารุมณี ที่ปรึกษากองทัพบก เป็นผู้ถวายไตรมหาบังสกุล ณ ฌาปนสถานตำบลเวียงใต้ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน