Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จันทบุรี-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น แก่สื่อมวลชน สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ
วันนี้ ( 27 ธ.ค.62 ) ที่ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมนิวแทรเวิล ลอร์ด จันทบุรี นางสาวเมลดา วัชรโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเพื่อให้สื่อมวลชน และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดจันทบุรี มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปกครองท้องถิ่น และกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น แล้วสามารถนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆต่อไป สื่อมวลชนท้องถิ่นให้ความสนใจร่วมสัมมนา รับความรู้ เตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวนมาก

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายเรื่อง ความสำคัญและรูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่น การกฏหมาย ระเบียบ วิธีการเลือกตั้งท้องถิ่น และบรรยายเรื่องแนวทางการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมทั้งรับฟังและสรุปความคิดเห็นจาก
สื่อมวลชนและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก