วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2020

ครู สพป.นศ.2 ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ

ครู สพป.นศ.2 ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ

วันที่ 13 มกราคม 2563 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่๙ พุทธลีลาบางขัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ.2) ร่วมใจจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสมหมาย สุดถนอม ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้ประสานงานกับศูนย์บริการโลหิตที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 11 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และประสานความร่วมมือกับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปเพื่อร่วมบริจาคโลหิต สำหรับโลหิตที่ได้จากการบริจาคจะได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ต่อไป
ในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตนั้นศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่๙ พุทธลีลาบางขันได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แสดงให้เห็นถึงความเสียสละของอาชีพครูที่สมควรแก่การยกย่องในฐานะที่อาชีพครูเป็นอาชีพชั้นสูง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไปและบุคคลที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้จะได้รับเกียรติบัตรจาก นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นศ.2 ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและจะทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลในงานวันครู ที่ 16 มกราคม 2563 นี้