Uncategorized

จังหวัดพะเยาหลังจากที่ได้ทำการขุดพื้นดินของตนเอง เพื่อทำการขุดสระเลี้ยงปลาและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ หลังจากใช้รถแมคโฮทำการขุดพื้นดินลึกลงไปประมาณ 1 เมตร ได้ค้นพบเศษหม้อที่บรรจุ เบี้ยหอยโบราณ ตลอดเศษภาชนะ เครื่องปั้นดินเผา แตกกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ

วันที่ 27 กันยายน 2561 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปดูกลุ่มชาวบ้าน ดอกบัว หมู่ หมู่ 11 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาหลังจากที่ได้ทำการขุดพื้นดินของตนเอง เพื่อทำการขุดสระเลี้ยงปลาและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ หลังจากใช้รถแมคโฮทำการขุดพื้นดินลึกลงไปประมาณ 1 เมตร ได้ค้นพบเศษหม้อที่บรรจุ เบี้ยหอยโบราณ ตลอดเศษภาชนะ เครื่องปั้นดินเผา แตกกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ

จากการเปิดเผย ของนาย ไพโรจน์ คำศรี ชาวบ้าน .ม.6 ตำบล ท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า พื้นที่ดินดังกล่าว เป็นของนาย เลิศ ธิวงศ์ ชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลท่าวังทอง และได้ว่าจ้างรถแมคโฮเข้ามาทำการขุดพื้นนาพื้นดินของตนเอง เพื่อทำการ ขุดสระให้เป็นบ่อน้ำเพื่อใช้กักเก็บน้ำใช้ในการเกษตรกรรมในพื้นที่ของตนเอง ขณะที่ทำการขุดได้พบเศษวัสดุเครื่องปั้นดินเผา ตลอดจนเครื่องใช้ ที่เป็นหินได้แตกกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณและพบ หม้อบรรจุเบี้ยหอยโบราณ จำนวนหนึ่งที่ถูกรถแมคโคขุด ทับและแตกกระจายทางเจ้าของจึงได้นำเก็บไว้ ที่บ้านเพื่อจะนำไปมอบให้กับ พระวิมลญาณมุณี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาเจ้าอาวาสวัดลี ตำบลเวียง อ.เมือง พะเยา เพื่อนำไปเก็บไว้ ในพิพิธภัณฑ์เวียงพะเยา (วัดลี) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาความเป็นมา เกี่ยวกับ เบี้ยหอยและเศษวัสดุที่ค้นพบดังกล่าว

จากการตรวจสอบบริเวณพบว่า พื้นที่ดังกล่าวนั้นในอดีตที่ผ่านมาเคยเป็นที่ตั้งอาณาจักรเมืองภูกามยาวที่มีอายุกว่าพันปี เป็นอาณาบริเวณกว้าง โดยมีทิวเขาล้อมรอบ และเป็นเขตติดต่อระหว่างเขตอำเภอเมือง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาซึ่งมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 1000 ไร่ ซึ่งในปัจจุบันในพื้นที่ดังกล่าวได้มีประชาชน ตามชุมชนต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงได้เข้ามาใช้เป็นพื้นที่ทำกินและสร้างเป็นที่อยู่อาศัยครอบครอง ดังกล่าว สำหรับการค้นพบครั้งนี้ ทางกลุ่มชาวบ้าน และผู้ครอบครองที่ดินผืนดังกล่าวก็ฝากถึงหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีความเชียวชาญเกี่ยวกับด้านวัตถุโบราณเข้ามาตรวจสอบ และร่วม ดูพื้นที่ เพื่อจะได้ ตรวจหา เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาจากอดีตกาล เชื่อมโยงกับยุคปัจจุบันนี้ หลังจากที่มีการค้นพบ เศษวัตถุโบราณและเบี้ยหอยโบราณ ทางเจ้าของพื้นที่ดินก็ได้นำไปเก็บไว้ที่บ้าน และเพื่อ รอมอบให้กับ พิพิธภัณฑ์เวียงพะเยา นำไปเก็บไว้เพื่อให้เป็น ที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรภูกามยาวหรือจังหวัดพะเยาต่อไป