Reporter&Thai Army Uncategorized

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 รายงานค่าอากาศเช้าวันนี้ พบว่าสภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 รายงานค่าอากาศเช้าวันนี้ พบว่าสภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

โดยเฉพาะ จว.ล.พ.(สีส้ม) จว.ล.ป. (สีแดง) จว.พ.ร. (สีแดง) จว.ต.ก. (สีส้ม) จว.ช.ม.และ จว.พ.ย.เนื่องจากสภาพอากาศมีความแปรปรวนสูง เกิดสภาวะลมสงบ ทำให้มวลอากาศไม่ถ่ายเทต่อเนื่องหลายชั่วโมงในแต่ละวัน ฝุ่นละอองจึงมีแนวโน้มการสะสมตัวเพิ่มขึ้น เมื่อประกอบการการเผาเพื่อบริหารจัดการเชื้อเพลิง การลักลอบเผา รวมถึงฝุ่นที่ถูกพัดมากับลมจากนอกพื้นที่ จึงทำให้ปริมาณฝุ่นละอองใน 9 จังหวัดภาคเหนือ เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายจังหวัด
ทั้งนี้ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียม suomi Npp (VIIRS) ในพื้นที่ 9 จังหวัดพบจุดความร้อน จำนวน 158 จุด พบในพื้นที่ จว.ตาก จำนวน 44 จุด จว.ลำปาง จำนวน 40 จุดและ จว.เชียงใหม่ จำนวน 26 จุด โดยส่วนมากเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 87 จุด พื้นที่ป่าสงวน จำนวน 67 จุด

อย่างไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ขอความร่วมมือให้ทางจังหวัด ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานพิจารณาลดและงดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชั่วคราว พร้อมระดมกำลังเพื่อลาดตระเวนและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง เพื่อควบคุมสถานการณ์และดับไฟ ก่อนเกิดเการลุกลาม ตลอดจนขอให้มีการบังคับใช้กฏหมายสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด โดยเฉพาะ
“ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะมีโทษความผิดตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”