ราชบุรี/เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านบึงใต้อ.บ้านคาจ.ราชบุรี


ราชบุรี/เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านบึงใต้อ.บ้านคาจ.ราชบุรี

เมื่อวันที่10 ก.ย. 62เวลา9.00น. นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิด หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบึงใต้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพทั้งด้านธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ธรรมะ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้กลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีการพัฒนาด้านการค้นหาเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นทั้งด้านสินค้า วัฒนธรรมประเพณี และกิจกรรมของท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ของประชาชนในหมู่บ้านจากการบริการ การท่องเที่ยว และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
สำหรับบ้านบึงใต้ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี บรรยากาศโดยรอบนักท่องเที่ยวสารมารถชมวิวทิวทัศน์บ้านคาได้อย่างสวยงาม ใกล้กันมีวัดป่าวังครกเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมะ ที่สำคัญน้ำตกวังครกสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่กำลังเป็นที่นิยมของหลายครอบครัว ขณะเดียวกันยังมีกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านมะยมแดง มีฟาร์มกล้วยไม้ลูกผสมพันธุ์ดี และเป็นแหล่งปลูกหัวไชเท้ามากที่สุดในจังหวัดราชบุรีสามารถนำส่งไปเป็นวัตถุดิบแก่สถานประกอบการที่ ต.เจ็ดเสมียนทำหัวไชเท้าแปรรูปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรี
อย่างไรก็ดีชุมชนบ้านบึงใต้ได้กำหนดเส้นทางท่องเที่ยวให้ผู้ที่จะมาเยือนได้สัมผัสชีวิตธรรมชาติตามคำขวัญ “เยือนเมืองถิ่นตะวันตก เสพเสน่ห์แห่งน้ำตกวังครก เที่ยวชมไร่ผักกาด ลิ้มรสชาติเห็ดโคนป่า มรดกรักษาแห่งบ้านบึงใต้” รวม 7 แห่ง ประกอบด้วยศาลาบ้านบึงใต้ที่เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของชุมชน วัดป่าวังครก, ไร่ผักกาดวิถีพื้นถิ่น, สวนกล้วยไม้, สวนฝรั่ง บ้านร่วมรื่น, ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร และน้ำตกวังครก

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน