วันพุธ ที่ 29 เดือนมกราคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จันทบุรี-ผู้ช่วย ผบ. ตร. ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดจันทบุรี เพื่อมอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจ

จันทบุรี-ผู้ช่วย ผบ. ตร. ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดจันทบุรี เพื่อมอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจ

ที่สถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
พลตำรวจโท ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม สถานีตำรวจภูธร อำเภอชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อประชุมเรื่องการปราบปรามการลักลอบนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรต้องห้าม โดยมี พันตำรวจเอก ประเสริฐสุข เฮงสุวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจโป่งน้ำร้อน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดแถวให้การต้อนรับและรับฟังนโยบาย แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ โดยเน้นด้านการให้บริการปรัชาชน ในรูปแบบยกระดับสถานีตำรวจ 

มีนายพีรณัฐ รัตนวรโอภาส นายอำเภอโป่งน้ำร้อน นายกองเอก ดร. รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ หัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะตรวจและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรรมการ พร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านการส่งออก ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับนโยบายการปราบปรามการลักลอบนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรต้องห้าม ตามแนวชายแดน เพื่อเป็นการควบคุมด้านเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศ ไม่ให้ตกต่ำหรือถูกแทรกแซงจากประเทศเพื่อนบ้านจากนั้นคณะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางตรวจเยี่ยมตลาดการค้าชายแดนบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีโดยการนำของ ดร. รัฐทวิทย์ตั้งเกียรติพชร พร้อมตรวจเยี่ยมด่าน ตรวจคนเข้าเมือง จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ปฎิบัติหน้าที่ในจุดผ่านแดนพร้อมมอบนโยบายหลักแนวทางการปฏิบัติตนและการให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก