วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ป.4 พัน.4 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ของหน่วย จำนวน 1 คัน ร่วมกับ อบต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก

– เมื่อ 14 ก.ย.63, 1030 – 1400 ป.4 พัน.4 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ของหน่วย จำนวน 1 คัน ร่วมกับ อบต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จว.น.ว. เข้าทำการช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนสำหรับเพื่อการอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่ บ.หนองสระ หมู่ 3 ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จว.น.ว. จำนวน 3 เที่ยว

รวม 18,000 ลิตร ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 50 ครัวเรือน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (รวมการช่วยเหลือ ในพื้นที่ อ.ท่าตะโกฯ ตั้งแต่ 27 ส.ค.63 – 14 ก.ย.63 ทั้งสิ้น 72 เที่ยว 432,000 ลิตร)