วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

การแข่งขันการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ (Army Combat Fitness Test : ACFT) ณ สนามกีฬากรมยุทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

การแข่งขันการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ (Army Combat Fitness Test : ACFT)
ณ สนามกีฬากรมยุทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามกีฬากรมยุทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางไปตรวจเยี่ยมการแข่งขันการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ ระดับกองทัพบก (Army Combat Fitness Test : ACFT) ทั้งนี้กำหนดการจัดงานมีขึ้นตั้งแต่เวลา ๐๖.๔๕ น. โดยมี พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการแข่งขันเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๑๕ – ๐๙.๔๐ น. และในเวลาประมาณ ๐๙.๕๐ น. ผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน แล้วจึงกระทำพิธีปิด

การทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ (Army Combat Fitness Test : ACFT) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกายเพื่อความพร้อมรบในทุกมิติ ทั้งทางกายภาพ, จิตใจ, การพักผ่อน และโภชนาการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาความพร้อมรบของกำลังพลเป็นบุคคล, เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของทหาร, ลดจำนวนการบาดเจ็บที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจ และความทนทานของร่างกาย อันจะมีผลต่อความพร้อมรบระดับหน่วย ถือเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความพร้อมทางกายภาพของทหารและหน่วย โดยให้หน่วยคัดเลือกกำลังพลที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เป็นตัวแทนของหน่วยเพื่อเข้าร่วมทำการแข่งขันการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ ระดับกองทัพบก

การทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ มีทั้งสิ้น ๖ สถานี ได้แก่ ท่างอเข่าครึ่งนั่งยกบาร์น้ำหนักสูงสุด ๓ ครั้งต่อเนื่อง (3 Repetition Maximum Dead Lift), ท่าย่อตัวทุ่มน้ำหนักไปด้านหลัง (Standing Power Throw), ท่าดันพื้นและมือกางแขน (Hand Release Push-up) (ปฏิบัติภายใน ๒ นาที), ท่าวิ่งไป-กลับ พร้อมลากและยกสิ่งของ (Sprint, Drag, Carry), ท่าดึงข้อ ยกเข่าแตะศอก (Leg Tuck) (ปฏิบัติภายใน ๒ นาที) และวิ่งระยะทาง ๒ ไมล์ (2 Mile Run) ซึ่งหน่วยที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับกองทัพบก มีจำนวน ๑๘ ทีม กำลังพล ๑๐๘ นาย ซึ่งผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มการแข่งขัน ๖ กลุ่ม ได้แก่ ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, นสศ. และ นปอ./หน่วยอื่นๆ

—————————————–

แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
๑๔ กันยายน ๒๕๖๓