วันพุธ ที่ 2 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ท่องเที่ยวแน่นมอบผ้าห่มตัวแทนผู้ชราแก้ภัยหนาว

อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ท่องเที่ยวแน่นมอบผ้าห่มตัวแทนผู้ชราแก้ภัยหนาว

24ตุลาคม 2563 เวลา 830น
มอบผ้าห่มจากคนมีน้ำใจสู้ผู้อาวุโสด้อยโอกาส โดยนางสายพิณ ดวงทิพย์ (D.Leist)อดีตครูโรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนรังษีวิทยารุ่นจบเมื่อปี 2521 ร่วมกับคณะทำงานป่ารักษ์น้ำอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ตัวแทนพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ ประธานโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริ (ป่ารักษ์น้ำ)ได้นำเอาเสื้อกันหนาว จำนวน 100ผืนมามอบให้กับผู้ชราด้อยโอกาส 100คน โดยทางคณะมอบเสื้อกันหนาวให้กับตัวแทนจำนวน5หย่อมบ้าน ซึ่งจะนำไปมอบให้ถึงบ้านในหมุ่บ้านสว้าเหนือ ซึ่งมีความต้องการทั้งผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว เพราะช่วงนี้อากาศในพื้นที่กำลังหนาวเย็นอุณหภูมิ14-18’ซี และคาดว่าจะลดลงไปอีก ทางคณะตัวแทนจึงนำเสื้อกันหนาวมามอบให้ถึงจะไปพอเพียงกับความต้องการของผู้ชราด้อยโอกาสแต่ก็มอบให้ในระดับหนึ่งและจะหามามอบให้อีก ซึ่งในวันนี้ทางคณะได้มามอบและเป็นการท่องเที่ยวด้วยวิถีชีวิตและบรรยากาศธรรมชาติที่บ้านสว้าเหนือ

บ้านสะปัน บ้านบ่อเกลือ จังหวัดน่านซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ วิถีชีวิตของคนชายแดน โดยเฉพาะที่บ้านสะปัน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแน่นขนัด แบบรถสวนทางกันแทบไม่ได้ บางคันต้องมีการเบียดกันเพราะถนนเข้าหมู่บ้านคับแคบ และนักท่องเที่ยวแห่กันมาและหาที่พักค้างแรมเพื่อสัมผัสบรรยากาศ แต่ในช่วงวันปิดยาวที่พักเต็มหมดแล้วทั้งที่ราคาค่อนข้างแพง แต่ความต้องการของนักท่องเที่ยวยังต้องการเพื่อสัมผัสธรรมชาติ และยังมีที่พักโฮมสเตย์,เต็นท์ ,อาหารแบบพื้นบ้าน ในราคาชาวบ้าน ที่บ้านสว้าเหนือของ นางสาวสุธัญญา มาลา เบอร์โทร ที่ติดต่อ 084-5079460 ซึ่งสามารถ รองรับได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อ และนำพักยังโฮมสเตย์ได้ ตามบรรยากาสชาวบ้านวิถีชีวิตชาวบ้าน มีความปลอดภัย มีทีจอดรถ และใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน