วันพุธ ที่ 2 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด…พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดฐิตวิริยาวนาราม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ร้อยเอ็ด…พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดฐิตวิริยาวนาราม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2563 นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ที่ วัดฐิตวิริยาวนาราม(วัดป่าม่วง) อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมด้วย ดร. ขันธ์ชัย เกียรติศรีธนกร เป็นประธานร่วมอุปถัมภ์ คุณแม่ อินทิรา รุ่งอนันตชัยประธานอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และคณะ โดยมีพระครูวิริยธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอจังหาร ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอจังหาร และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ วัดฐิตวิริยาวนาราม (วัดป่าม่วง) ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม สาขาวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ที่มีหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เกิดหมู่บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร เป็นทั้งลูกศิษย์ ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายธรรมยุต ภาคอีสาน ได้เจริญรอยตามบูรพาจารย์เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า จากภาคอีสาน ถึง ภาคตะวันออก จนกระทั่งละสังขาร ปัจจุบัน ก็ยังคงมีลูกศิษย์สายธรรมยุต เจริญรอยตามรุ่นครู อาจารย์ ในการเผยแผ่ธรรมะ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบต่อไป

กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีแห่องค์มหากฐิน โดยวงดนตรีกลองยาว พร้อมนางรำ กว่า 40 ชีวิต จากโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ และนางรำกลุ่มแม่บ้าน บ้านป่าม่วง และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมขบวนแห่องค์มหากฐินตามประเพณี เสร็จแล้วร่วมพิธีถวายองค์มหากฐิน อิ่มบุญ อิ่มใจ กันถ้วนหน้า

##เครดิต///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด.ศรีไพรทูลธรรมTIGERNEWS 101.รายงาน