วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19) แก่บุคลลาการทางแพทย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19) แก่บุคลลาการทางแพทย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19) แก่บุคลลาการทางแพทย์ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19) แก่บุคลลาการทางแพทย์ในพื้นที่ 10 จังหวัด

ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายแดนสาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา เพื่อให้บุคลลากรทางการแพทย์ ไว้ใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในเบื้องต้น
ทั้งนี้อุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19) ที่มอบแก่บุคลลาการทางแพทย์ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1.กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย จำนวน 20 กล่อง 2.หน้ากากป้องกันใบหน้า จำนวน 2,490 ชิ้น 3.ถุงขยะสีดำ จำนวน 60 ใบ 4.ถุงขยะสีแดง จำนวน 420 ใบ และ 5.ถุงซิบเอกนกประสงค์ จำนวน 9,540 ใบ