ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

# ผอ.สนภ.3 ให้การต้อนรับ รอง จก.กร.ทหาร และคณะ #

# ผอ.สนภ.3 ให้การต้อนรับ รอง จก.กร.ทหาร และคณะ #

วันที่ 6 มี.ค.62
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ.

ให้การต้อนรับ พล.ต.ศักดา ดีเดชา รอง จก.กร.ทหาร และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นทพ. ในพื้นที่ สนภ.3 นทพ.
-รับฟังการบรรยายสรุป
-เยี่ยมชมการปฏิบัติงานความรับผิดชอบของหน่วย

ณ สนภ.3 นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่