วันพุธ ที่ 2 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะพูดคุยให้กำลังใจ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนจิตอาสาและกลุ่มเปาะบาง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดยะลา นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะพูดคุยให้กำลังใจ

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนจิตอาสาและกลุ่มเปาะบาง พร้อมทั้งมอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 200 ถุงให้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน