วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020

ร้อยเอ็ด.. อสม.เมืองร้อยเอ็ด..Kick of เข้ม!News Namal ปฎิบัติการณ์้เชิงรุก เยี่ยมเยียน เสริมสร้างกำลังใจ!!!

ร้อยเอ็ด..
อสม.เมืองร้อยเอ็ด..Kick of เข้ม!News Namal ปฎิบัติการณ์้เชิงรุก เยี่ยมเยียน เสริมสร้างกำลังใจ!!!

วันจันทร์ที่(16 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.30 น.ทหารแนวหน้าอสม.จิตอาสา ตำบลโนนรัง ออกขับเคลื่อน(พชต) อสม.ม.5- 9 บ้านค้อ, โนนสวรรค์ ต.โนนรังลงปฏิบัติการณ์เฉพาะกิจ.ลาดตระเวนตามนโยบายหน้าที่ในชุมชน..ทั้งนี้้เพื่อดูแลสุขภาพเพื่อชุมชนเข้มแข็งฯนัดหมายตารางการตรวจเยี่ยม kick of เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์

และเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเป็นผู้นำความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy ) เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน
“อสม.เพิ่มรายจ่ายอสม.เพิ่มรายได้อสม. ร่างกายแข็งแรงอสม.ร่างกายแข็งแรงสู้สู้”

*ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจเข้าถึง พึ่งได้101 smart city”เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน”” *

////////////////////////.. ภาพ/ข่าว อสม.ศรีไพร ทูลธรรม. สังกัดรพ.สต.บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด*สื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด