อบต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศเห็ดตับเต่า อาราธนาหลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติ อธิฐานจิตปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวในวันพืชมงคล

อบต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศเห็ดตับเต่า อาราธนาหลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติ อธิฐานจิตปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวในวันพืชมงคล

เมื่อเวลา 09.00 นวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดและหมู่บ้านท่องเที่ยวด้านเกษตรเชิงนิเวศได้ถือฤกษ์งามยามดีในวันพืชมงคลทำบุญใหญ่ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านเทโพหมู่ 5 ตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 ลูกโดยมีเจ้าอาวาสวัดพระญาติพระเกจิแห่งเมืองอโยธยามาเจริญพระพุทธมนต์พร้อมปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่จะใช้เพาะปลูกในฤดูทำนาปีโดยมีนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเป็นประธานจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดและชาวนาได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวลงหวานในแปลงนาปีแบบเกษตรอินทรีย์พร้อมกับได้ป่ะหุ่นไล่กาลงที่แปลงนาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำนาปีจะได้ไม่มีศัตรูพืชมารบกวน

สำหรับตำบลสามเรือนนั้นถือเป็นชุมชนดังดั้งเดิมที่ยึดแนวทางการประกอบอาชีพด้านเกษตรเป็นหลักและสร้างรายได้เกือบ 100 ล้านบาทต่อปีโดยเฉพาะด้านการเพาะเห็ดตับเต่าในดงต้นโสนรวมถึงทำนานและยังอนุรักษ์วิถีชีวิตเกษตรและชุมชนริมน้ำคลองโพธ์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นอีกทั้งสามารถต่อยอดนำวิถีชีวิตประเพณีความเชื่อท้องถิ่นและอาชีพในชุมชนมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับประเทศได้อย่างน่าชื่นชมซึ่งปัจจุบันนี้พื้นที่รอบๆชุมชนจะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและเมืองใหม่ทางชุมชนจึเทงจัดกิจกรรมให้กับหมู่บ้านเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและต่อยอดกันต่อไป


ภาพ//กัญญ์พรภัสร์ เอี่ยมมีชัย
ข่าว//สุนทร สอนแสนสุข//ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา