วันจันทร์ ที่ 13 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ปัตตานี ///นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง มอบหมายให้ นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการกีฬาสร้างคนต้านยาเสพติด กศน.ยะหริ่งเกมส์”

วันพุธ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง มอบหมายให้ นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการกีฬาสร้างคนต้านยาเสพติด กศน.ยะหริ่งเกมส์” ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

โดยมุ่งหวังที่จะให้การเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพผู้เรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด สร้างความสามัคคีในหมู่คณะฯได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นพลเมืองที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยมีนางสาว สมหมาย โนสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะหริ่ง กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ, คณะครู, คณะกรรมการสถานศึกษา และนักศึกษา กศน.ยะหริ่ง ทุกท่านเข้าร่วมในพิธีฯ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลยะหริ่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี