วันศุกร์ ที่ 3 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นักยกน้ำหนักทั้วโลกกว่า 122 ประเทศ 1,200 คน ร่วมเปิดศึกแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกประจำปี 2562 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา

พัทยา จ.ชลบุรี / โยธิน พรมแตง -คัมภีร์ อาบสุวรรณ์ -วิรัตน์ ขำแตร-ทนงค์ ปรีเปรม *086-1499878

นักยกน้ำหนักทั้วโลกกว่า 122 ประเทศ 1,200 คน ร่วมเปิดศึกแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกประจำปี 2562 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา

พัทยา- วันที่ 18 ก.ย.2562 Mr.Tamas Ajan ประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่ 32 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) โดยมี นางบุษบา ยอดบางเตย นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อาทิ นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ดร.กาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 1 พลอากาศเอกจิระศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์ อุปนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีฯอย่างพร้อมเพรียง ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก อ.บางละมุงิจ.ชลบุรี

เมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีความสวยงามและมีกิจกรรมหลากหลายให้ได้สัมผัสเป็นประสบการณ์ของชีวิต โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวมากกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นภารกิจหลักของเมืองพัทยาคือการสร้างกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และด้วยศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้าน สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับเมืองพัทยา จัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562(รอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ปี 2563 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น )ระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน 2562 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา ซึ่งจะมีประเทศสมาชิกสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันประมาณ 122 ประเทศ 1,200 คน ซึ่งหวังว่าตลอดทั้งสัปดาห์ของวันแข่งขันจะมีนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงผู้ติดตามและครอบครัวจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนสู่ท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม

ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562(รอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ปี 2563 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ) ระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน 2562 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักนักส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3127-8