วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ ม.8 ต.บ้านสวน พัฒนาศาลาอเนกประสงค์ และ ม.2 ต.ปากพระ พัฒนาศาลาอเนกประสงค์

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2562 นายธนพงศ์ บุญเรือง นายอำเภอเมืองสุโขทัย ได้มอบหมายให้ ผู้ใหญ่บ้าน นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ ม.8 ต.บ้านสวน พัฒนาศาลาอเนกประสงค์ และ ม.2 ต.ปากพระ พัฒนาศาลาอเนกประสงค์ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย