Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จันทบุรี-หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ หอการค้า จ.จันทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม กาแฟสัญจร กาแฟอินเลิฟ กระชับสัมพันธไมตรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหา ในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ หอการค้า จ.จันทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม กาแฟสัญจร กาแฟอินเลิฟ กระชับสัมพันธไมตรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหา ในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

วันนี้ ( 14 ก.พ.63 ) ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวส์แทรเวิลลอจด์ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม กาแฟสัญจร กาแฟอินเลิฟ วันวาเลนไทน์ ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ หอการค้า จ.จันทบุรีร่วม เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร และพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบเรียบง่ายไม่เป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองฉลองวันวาเลนไทน์ ส่งมอบความรักและมิตรภาพที่ยืนยาวต่อกัน ทั้งนี้กิจกรรมกาแฟสัญจรจะจัดเป็นประจำทุกเดือน สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อกระชับสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหา ในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับครั้งต่อไปหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะร่วมเป็นเจ้าภาพ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก