Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จันทบุรี-งานรำลึกพระบารมี 117 ปี ฉลองเมืองจันท์ ที่ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรีคึกคัก ย้อนอดีตการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ชาวบ้านร่วมเปิดซุ้มอาหารจัดเลี้ยงฟรีแก่ผู้ร่วมงานกว่า 80 ร้านค้า

จันทบุรี-งานรำลึกพระบารมี 117 ปี ฉลองเมืองจันท์ ที่ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรีคึกคัก ย้อนอดีตการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ชาวบ้านร่วมเปิดซุ้มอาหารจัดเลี้ยงฟรีแก่ผู้ร่วมงานกว่า 80 ร้านค้า

ที่บริเวณวัดเขาแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย ร่วมกับ อำเภอแหลมสิงห์ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีและส่วนราชการ ภาคเอกชนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงานป้อมไพรีพินาศ รำลึกพระบารมี 117 ปี ฉลองเมืองจันท์ เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการแก้ไขวิกฤต ร.ศ.112 ยุคตะวันตกล่าอาณานิคม ทำให้จังหวัดจันทบุรี และ ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถาน

โบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของไทย โดยพิธีเปิดงานรำลึกพระบารมี 117 ปี ฉลองเมืองจันท์ มีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวผู้ร่วมงานคับคั่ง ในรูปแบบย้อนยุค มีการอัญเชิญธงชาติไทยช้างเผือกเคลื่อนขบวนข้ามสะพานตากสินมหาราชมายังสถานที่จัดงานหลังจากนั้นมีการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม ถ่ายทอดวีถีชีวิต ประวัติศาสตร์ที่สำคัญในช่วง ร.ศ.112 การแสดงรำซัดชาตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ก่อนจบด้วยการอัญเชิญธงชาติไทยช้างเผือกและร้องเพลงชาติไทย นอกจากนี้ภายในงานผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชนในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ได้ร่วมนำอาหารคาว – หวาน อาหารพื้นเมือง มาออกร้านแจกจ่าย ฟรี แก่ผู้ร่วมงานมากกว่า 80 ซุ้ม มีการสาธิตการประกอบอาหารพื้นเมืองเพื่อเป็นข้อมูลความรู้แก่คนรุ่นหลัง สำหรับงานรำลึกพระบารมี 117 ปี ฉลองเมืองจันท์ จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก