ทหารมาแล้ว!! ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ เคลื่อนทัพ….ช่วยชาวบ้าน อำเภอเนินมะปราง หลายครัวเรือน เจอน้ำล้นตลิ่งไหลทะลักท่วม พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

ทหารมาแล้ว!! ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ เคลื่อนทัพ….ช่วยชาวบ้าน อำเภอเนินมะปราง หลายครัวเรือน เจอน้ำล้นตลิ่งไหลทะลักท่วม พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

ตามที่ สภาพอากาศ มรสุมพัดผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน เป็นเหตุให้มีน้ำป่าไหลหลากล้นคลองไทรย้อย ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านวังน้ำบ่อ ตำบลไทรน้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อกลางดึกวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้มีประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 15 หลังคาเรือน โดยมวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรสูงกว่า 20 เซนติเมตร และเข้าท่วมพื้นที่ปลูกพืชผลทางการเกษตร จำนวน 300 ไร่ เส้นทางสัญจรถูกน้ำท่วมด้วย สำหรับทรัพย์สินของประชาชนที่ถูกน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนนั้น ไม่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากมีการแจ้งเตือนภัยพิบัติโดยผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศเสียงตามสายหอกระจายข่าวหมู่บ้านแจ้งเตือนให้ประชาชนลูกบ้านได้ขนของขึ้นที่สูงไว้ก่อนแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 มอบหมายให้ พันโท สุเทพ เพ็ชรพินิจ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 39/ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 นำช่วยเหลือประชาชน ทหารจิตอาสาภัยพิบัติ เดินทางเข้าประสานงานกับผู้นำท้องถิ่น, ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงบริเวณพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งประสานผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังน้ำบ่อ ให้จัดเวรยามตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจมีน้ำล้นลำคลองลำห้วยสาขาในพื้นที่ พร้อมอำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมครั้งนี้แล้ว

รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 39 เปิดเผยว่า ในหมู่บ้าน บ้านวังน้ำบ่อ จัดอาสาสมัครเตือนภัย หรือมิสเตอร์เตือนภัยที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเฝ้าระวังและเตือนภัย อีกทั้งยังมีความพร้อมในการเผชิญเหตุ จนสามารถแจ้งเตือนภัยให้กับชุมชนได้เตรียมตัว และขนย้ายทรัพย์สินไปยังสถานที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ข่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเนื่องมาจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสม ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนในพื้นที่โดยได้เน้นย้ำ การแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้กลไกของเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, มิสเตอร์เตือนภัย ,อปพร. ร่วมในการแจ้งเตือน พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารสภาวะอากาศ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วย

ซึ่งแนวโน้มสถานการณ์น้ำท่วมขังตามบ้านเรือนราษฎร ปัจจุบันลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง และระดับน้ำในคลองไทรย้อยก็มีปริมาณที่ลดระดับลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมภายใน 1-2 วันนี้ สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ