วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(คลิป) เหล่ากาชาดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตพื้นที่ อ.แม่สาย

(คลิป) เหล่ากาชาดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตพื้นที่ อ.แม่สาย

///////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 14 ต.ค.63 เวลาตั้งแต่ 09.00 น. – 12.00 น. นางดวงจิตต์ ปรัชญ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมเหล่าๆกาชาดเชียงราย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (ร่วมกับหน่วยงานธนาคารเลือด) นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย พร้อมกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สาย ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช 750 ปี ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยการรับบริจาค โลหิต ดวงตา และอวัยวะ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 192 ราย ได้โลหิต 73,200 ซีซี บริจาคดวงตา จำนวน 38 ราย บริจาคร่างกายให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่ จำนวน 37 ราย ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย ขอขอบคุณไปยังผู้ที่บริจาคโลหิตทุกท่านแทนผู้ป่วย ที่จะได้รับโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิต พร้อมทั้งขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันบาลให้ท่านและผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปเทอญ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///////// รายงาน //////////////////////