Uncategorized ข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง หมายเลข 2502 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา”

โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ผู้ริเริ่มโครงการภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา คณะสมาชิกวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีเปิด โอกาสนี้

ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายหลิ่ว เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดโครงการด้วย
ด้านประธานวุฒิสภาได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ที่ให้ความสำคัญกับโครงการฯ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานพิธีเปิดโครงการฯ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการยกระดับและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจะเอื้อประโยชน์ด้านความร่วมมือในมิติอื่น ๆ ในภายภาคหน้าต่อไป
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหนังสือคำสำคัญของจีน จำนวน 70 คำให้แก่สมาชิกวุฒิสภาที่เข้ารับการอบรมด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน