Uncategorized

ฌอห์ณ อดิเทพ ตัวแทนนักศึกษา ไทย เตรียมตัวเดินทางเข้าชิง Best Model of The world ที่ตุรกีเข้าสักการะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พร้อมขอพรอธิการรำไพฯก่อน

ฌอห์ณ อดิเทพ ตัวแทนนักศึกษา ไทย เตรียมตัวเดินทางเข้าชิง Best Model of The world ที่ตุรกีเข้าสักการะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พร้อมขอพรอธิการรำไพฯก่อน

นายอดิเทพ อุ่มมล หรือ ฌอห์ณ นักศึกษา
คณะนิเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หนุ่มจังหวัดจันทบุรี จากหมู่บ้านเสม็ดงาม เจ้าของตำแหน่ง รองอันดับ2 Mister Star Thailand 2019 และตำแหน่งเยาวชนต้นแบบ สาขา ศิลปิน ดารา นักแสดง งาน The HONOR Awards 2019 Best.Of Global และเจ้าของตำแหน่ง Mister Best Model Thailand 2019 เดินทางมาสักการะพระบรมชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 หลังจากนั้นเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราขภัฏรำไพพรรณี รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ เพื่อขอพรก่อนเดินทางไปประกวดBest Model of The world ที่ประเทศตุรกีในวันที 28 พย.-8 ธค 2562

รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราขภัฏรำไพพรรณี ขอให้มีความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจทำให้ดีที่สุดและ ตั้งมั่นอยู่บนความกตัญญู ซึ่งจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ขอให้สู้เต็มความสามารถและนำชัยชนะกลับมาให้ประเทศไทย” รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ อธิการบดีกล่าว
ทั้งนี้ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์กล่าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีความภูมิใจในความตั้งใจของนักศึกษาและขอส่งกำลังใจให้ไปคว้ารางวัลกลับมาเพื่อความภูมิใจของเมืองไทยและชาวจันทบุรี รวมถึงน้องๆคณะนิเทศศาสตร์ได้ส่งกำลังใจ และรอการกลับมาพร้อมแสดงความยินดีล่วงหน้า”

/สุปราณี แก้วหุง/จันทบุรี