คนไทยไม่ทิ้งกัน สานฝันให้เป็นจริง ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ร่วมทำบุญสี่แสน สมทบทุนสร้างสนามกีฬา บึงปลาทู


คนไทยไม่ทิ้งกัน สานฝันให้เป็นจริง
ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ร่วมทำบุญสี่แสน
สมทบทุนสร้างสนามกีฬา บึงปลาทู

. เริ่มแล้ว การก่อสร้างสนามกีฬา ขนาด5,000ตารางเมตร บนเนื้อที่เกือบ13ไร่ หน้าโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

 

 

วันที่5ธค.61 เวลา11.00น. ว่าที่ร้อยตรี เบญจรงค์ ทองอ่อน. ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และองค์กรท้องถิ่น ท้องที่ ให้การต้อนรับ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัท จีจีไอ กรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะทำงาน เดินทางมาเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และสมทบทุนสร้างสนามกีฬาโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์. ขนาด5.000ตารางเมตร บนเนื้อที่เกือบ 13 ไร่ งบประมาณ. 500,000 โดยส่วนหนึ่ง ยอดจากการจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีและ วันนี้ ดร.หิมาลัย. ผิวพรรณ. ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนในการสร้างสนามกีฬาแห่งนี้อีก 400,000 บาท (สี่แสนบาท ) รวมยอดในการจัดกิจกรรมวันนี้ 500,133บาท(ห้าแสนหนึ่งร้อยสามสิบสามบาท)