ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย ทพ.๓๑๐๒ จัด กพ. ร่วมกับ กำนัน – ผญบ. และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ทำความสอาดลานวัด ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ”


เมื่อ ๐๕๑๓๐๐ ธ.ค.๖๑ ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย ทพ.๓๑๐๒ จัด กพ. ร่วมกับ กำนัน – ผญบ. และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ทำความสอาดลานวัด ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ” ณ วัดศรีมหาโพธ์ ต.งิ้ว อ.เทิง จว.ช.ร. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๕๐ ค