Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

เวลา 06.30 น. โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย จัดพิธีเปิดให้บริการของโรงแรมที่โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย ด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต่อด้วยพิธเปิดอย่างเป็นทางการ จัดเลี้ยงอาาหารกลางวัน การแถลงข่าว และงานกาล่าดินเนอร์

เวลา 08.00 น. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จัดงานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 29 พร้อมด้วยการแสดง และการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่บ้านหัวแม่คำ หมู่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง

เวลา 08.45 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เริ่มจุดแจกที่ 1 ที่ลานโป่งป่าแขม หมู่ที่ 16 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

เวลา 09.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ กรมประชาสัมพันธ์ เยี่ยมชม/ดูงาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและสื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจต่อผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์การ เพื่อลงพื้นที่ดูงานที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย นำคณะนักศึกษา พตส.10 ศึกษาดูงาน ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰