Uncategorized

หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์และกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลร่วมพุทธศาสนิกชนทอดกฐินสามัคคีได้ปัจจัยกว่า 1.1 ล้านบาท

หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์และกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลร่วมพุทธศาสนิกชนทอดกฐินสามัคคีได้ปัจจัยกว่า 1.1 ล้านบาท

ที่สำนักปฏิบัติธรรม ซอยเย็นฤดี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูใบฎีกา เสกชัย ปัญญาพโล หน.ที่พักสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรมซอยเย็นฤดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำปัจจัยจัดซื้อที่ดินขยายพื้นที่สำนักสงฆ์ และสร้างสาธารณะประโยชน์อื่นฯ โดยมี นางปัญชริน ใคร่ครวญ ประธานผู้บริหารโครง การหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ นายพธนกร ใคร่ ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นายอมตะ ใคร่ครวญ เลขานุการนายก อบต พลูตาหลวง นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา นายอัครพล แสงสี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต. สัตหีบ และสมาชิกกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลสัตหีบ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ประ ชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 

ซึ่งบรรยากาศในงานทอดกฐินสามัค คี ณ สำนักปฏิบัติธรรมซอยเย็นฤดี มีประ ชาชนผู้ใจบุญมีน้ำใจนำอาหาร คาวหวาน น้ำ ขนม ในหลายประเภทมาให้บริการประชาชนที่มาร่วมในงานบุญ ได้รับประ ทานฟรี กว่า 200 ร้านค้า
พระครูใบฎีกา เสกชัย ปัญญาพโล กล่าวว่า การทอดกฐินเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง สำหรับการทอดกฐินสามัคคีของ สำนักปฏิบัติธรรมซอยเย็นฤดีในครั้งนี้ มีความประสงค์เพื่อนำปัจจัยจัดซื้อที่ดินบริเวณด้านหน้าสำนักสงฆ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ให้ประชา ชนและผู้ที่มาแวะเวียนมาทำบุญ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ในสำนักสงฆ์แห่งนี้ ได้รัยความสะดวกสบาย

โดยยอดเงินที่ได้จากทอดทอดกฐินสามัคคีในวันนี้ จำนวน 1,190,909 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยเก้าบาทถ้วน) จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคี และทุนทรัพย์ที่ได้ในครั้งนี้จะได้นำไปดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประ สงค์ต่อไป จึงขออนุโมทนาบุญให้กับสาธุชนทุกท่านในครั้งนี้ด้วย

https://youtu.be/7HgNXt9Xa_0

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก