บก.ควบคุม ฉก.ม.2 จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และ ราษฎร บ้านสามแยก ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาเขตสุขาภิบาลบริเวณ ณ ลานพระสยาม บ.สามแยก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


เมื่อ 050630 ธ.ค.61 บก.ควบคุม ฉก.ม.2 จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และ ราษฎร บ้านสามแยก ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาเขตสุขาภิบาลบริเวณ ณ ลานพระสยาม บ.สามแยก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัยเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันที่ 5 ธ.ค. 61)
ณ ลานพระสยามเทวาธิราช บ.สามแยก หมู่ 24 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

,