กกล.รส.โดย หมู่ รส.อ.เวียงชัย ร.ท.ประสงค์ ชัยสุวรรณ์ หน.หมู่รส.ฯ เข้าร่วมพิธีปิดค่ายและมอบเกียรติบัตรเยาวชน นักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันโดยมี นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธาน


เมื่อ 051500 ธ.ค. 61 กกล.รส.โดย หมู่ รส.อ.เวียงชัย ร.ท.ประสงค์ ชัยสุวรรณ์ หน.หมู่รส.ฯ เข้าร่วมพิธีปิดค่ายและมอบเกียรติบัตรเยาวชน นักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันโดยมี นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธาน พิธีปิดค่ายและมอบเกียรติบัตรเยาวชน นักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันในค่ายพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำเยาวชน ทูบีนัมเบอร์วัน รุ่นที่ 1 มีนักเรียนจาก รร.เวียงชัยวิทยาคม จำนวน 40 คน รร.ดอนศิลาผางามวิทยาคม 20 คนมีนายสามารถ แก้วพลิก สาธารณสุขอำเภอเวียงชัย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงชัย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผอ.รร.เวียงชัยวิทยาคม และบุคคลากรทางการศึกษา รร.เวียงชัยวิทยาคม รร.ดอนศิลาผางามวิทยาคม ร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย การปฎิบัติเป็นไปด้วยตวามเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ