กกล.รส.จว.ช.ร. โดย หมู่ รส.อ.เวียงเชียงรุ้ง ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายบุญส่ง ตินารี นอ.เวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธี


เมื่อ 051000 ธ.ค.61 กกล.รส.จว.ช.ร. โดย หมู่ รส.อ.เวียงเชียงรุ้ง ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายบุญส่ง ตินารี นอ.เวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบ้านร่องหวาย ม.2 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร. ซึ่งบ้านร่องหวายมีครอบครัวที่เข้าร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดิน และได้รับเงินขวัญถุงพระราชทาน จำนวน 85 ครัวเรือน มีหน.ส่วนราชการ, อปท., กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธี ประมาณ 150 คน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 

,