ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด ของนาย บัญชา ปานทอง อายุุ 31 ปี บ้านเลขที่ 46 หมู่ 9 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จว.กำแพงเพขร ตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า )


เมื่อ 112030 – 112300 ธ.ค.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่.รส.ที่ 3 อ.ปางศิลาทอง(ร.14 พัน.2) กอ.รมน.จว.ก.พ. พร้อมด้วยนายบัญชา วามะลุน ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.ปางศิลาทอง, จนท.อส.อ.ปางศิลาทอง,ร.ต.ท.จรัญ มาแก้ว รอง สว.สส. สภ.ปางศิลาทอง จว.ก.พ. ได้ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด ของนาย บัญชา ปานทอง อายุุ 31 ปี บ้านเลขที่ 46 หมู่ 9 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จว.กำแพงเพขร ตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า ) ในความครอบครองโดยผิดกฏหมาย จำนวน 40 เม็ด จึงได้นำตัวและของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปางศิลาทอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย