Reporter&Thai Army

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.17/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. อนุมัติให้จัด ชป.บรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 ชป., รยบ.แบบ 50 จำนวน 1 คัน, รยบ.FTS จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย เข้าให้ทำการช่วยเหลือเปิดเส้นทางที่ดิน และก้อนหินขนาดใหญ่สไลด์ทับขวางถนน เส้นทาง

เมื่อ 061130 ก.ย. 61 พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.17/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. อนุมัติให้จัด ชป.บรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 ชป., รยบ.แบบ 50 จำนวน 1 คัน, รยบ.FTS จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย เข้าให้ทำการช่วยเหลือเปิดเส้นทางที่ดิน และก้อนหินขนาดใหญ่สไลด์ทับขวางถนน เส้นทาง บ.อุมโล๊ะ-บ.สบโขง ต.แม่สวด อ.สบเมย จว.ม.ส. รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป