ปปช.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการชมรมกลุ่มสตรอง

ปปช.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการชมรมกลุ่มสตรองอุดรธานีวางแผนงาน ปี 2564 : วันที่ 14 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. นายยศศิริ แพงเวียงจันทร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี

จัดประชุมกรรมการชมรมกลุ่ม strong จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายภาคภูมิ ปุบผมาศ ประธานชมรมกลุ่ม strong พร้อมด้วยคณะกรรมกลุ่ม strong และสื่อมวลชน ร่วมวางแผนงานในการดำเนินการจัดประชุมกลุ่มภาคีเครือข่าย 20 อำเภอ ในจังหวัดอุดรธานี ในการป้องกันและป้องปราม การทุจริต พร้อมวางแผนงานในการลงพื้นที่

โครงการที่เป็นสุสาน เพื่อแสวงหาความจริง และรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาโครงการไม่ให้ สูญเสียเงินภาษีโดยเปล่าประโยชน์ ในครั้งนี้มีคณะกรรมการ ชมรมกลุ่ม Strong จังหวัดอุดรธานี ร่วม เข้าประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องประชุม ศาลากลาง จังหวัดอุดรธานี