วันศุกร์ ที่ 10 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วีระศักดิ์ รมว.วัฒนธรรมเปิดงานสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีปที่ร้อยเอ็ดพร้อมสนับสนุนท่องเที่ยวอีสานให้มากขึ้นเพราะมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่ควรค่าต่อนักท่องเที่ยว

วีระศักดิ์ รมว.วัฒนธรรมเปิดงานสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีปที่ร้อยเอ็ดพร้อมสนับสนุนท่องเที่ยวอีสานให้มากขึ้นเพราะมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่ควรค่าต่อนักท่องเที่ยว

สมนึก/ร้อยเอ็ด/0885730542—
วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2561) เวลา 18.00 น. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีเปิดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 20 ณ ลานสาเกตนคร และ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ซึ่งมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน จาก ประเทศจีน ประเทศเวียตนามและ สปป.ลาว อีกด้วย
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-งานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” เดิมเป็นงานประเพณีลอยกระทง ที่ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมมาทุกปี จนเมื่อปี พ.ศ.2542 จึงมีการเปลี่ยนชื่อโดยความเห็นชอบจากตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกภาคส่วน งานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ตามภาษาถิ่น หมายถึง การขอขมาพระแม่คงคาในคืนวันเพ็ญเดือน 12 การประกวดประทีปโคมไฟและกระทงอันสวยงาม ซึ่งได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 20 และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระประทีปส่วนพระองค์ จำนวน 2 พระองค์ ลงลอยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่า และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัล

 

งานสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็น 1 ใน 5 ของประเทศ ที่มีการจัดงานลอยกระทง ที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 พ.ย. 2561 ณ บึงพลาญชัยและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งบ่งบอกสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคอีสานได้เป็นอย่างดี ในทุกปีมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง การประกวดกระทงประทีปใหญ่ การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ การประกวดธิดาสาเกตนคร การประกวดรำวง สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป และขบวนจำลองเหตุการณ์ขบวนแห่กระทงเมืองสาเกตนคร
ในการนี้ได้ร่วมชมแสง สี เสียงชุด “บูชานาคา สมมา ราชันย์” ณ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการสื่อถึง การบูชาต่อพญานาคและพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเปิดว่า.-ที่เลือกมาอีสานในครั้งนี้ เนื่องจากการท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานและที่ร้อยเอ็ด มีคนรู้จักน้อย ควรให้นักท่องเที่ยว มาสัมผัสกับความงดงาม ของวัฒนธรรม ความเรียบง่าย ความมีเสน่ห์ของคนอีสาน ซึ่งคนท่องเที่ยวยังไม่มากพอ.-

—///–สมนึก/ร้อยเอ็ด/0885730542—