Uncategorized สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา วัดพระธาตุขิงแกงเตรียมประทีปโคมไฟถวายพุทธะบูชาเทศกาลลอยกระทง

พะเยา วัดพระธาตุขิงแกงเตรียมประทีปโคมไฟถวายพุทธะบูชาเทศกาลลอยกระทง

 

วัดพระธาตุขิงแกง ตำบลพระธาตุขิงแกงอำเภอจุน จังหวัดพะเยา จัดทำซุ้มโคมไฟประทีปโคมสายบริเวณโดยรอบพระธาตุขิงแกงเพื่อถวายเป็นพุทธะบูชา ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่เคยสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ

ชุ้มไฟ ที่ประดับด้วยไฟพวงกว่า 1 แสนดวงรวมทั้งโคมสายกว่า 1,200 ดวง ที่ถูกประดับด้วยไฟถูกนำมาติดตั้งบริเวณโดยรอบพระธาตขิงแกง ตำบลพระธาตุขิงแกงอำเภอจุน จังหวัดพะเยา เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมการถวายประทีปโคมสาย เพื่อเป็นพุทธะบูชาในช่วงเทศกาลลอยกระทง ที่จะมาถึงนี้ ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป็งของชาวล้านนา

 

โดยพระครูนิปุณพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุขิงแกง รองเจ้าคณะอำเภอจุน ระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวนั้นถือว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป็งของชาวล้านนา จะมีการถวายประทีปโคมไฟซึ่งในอดีตนั้นจะใช้ประทีปในการถวายเป็นพุทธะบูชาแต่ปัจจุบันได้นำในเรื่องของแสงสว่างจากไฟฟ้ามาทำการจัดทำเป็นซุ้มโคมไฟรวมทั้ง โคมก็จะใช้ในการประดับเพื่อเป็นพุทธะบูชาในเทศกาลยี่เป็งของชาวล้านนาซึ่งวัดพระธาตุขิงแกงก็ได้ดำเนินการที่จะจัดทำซุ้มไฟและโคมไฟติดตั้งบริเวณโดยรอบเพื่อถวายเป็นพุทธะบูชาในช่วงเทศกาลอยกระทงนี่และจะให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการถวายประทีปโคมไฟในช่วงเทศกาลนี้ด้วย