Uncategorized

สงขลา/หาดใหญ่ เตือนภัย!!! บรรทุกไร้ผ้าคลุมแบบนี้ก็ได้หรอ

สงขลา/หาดใหญ่ เตือนภัย!!! บรรทุกไร้ผ้าคลุมแบบนี้ก็ได้หรอ

วันนี้ 30 ต.ค.61 บนถนน สาย กาญจนวนิช ที่บ้านทุ่งลุง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้มีรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ บรรทุกไม้ฟืน ในลักษณะที่ บรรทุกเต็มคันรถ แต่ไร้ผ้าคลุม และ เชือกมัด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และ การสูญเสียได้ หลายครั้งที่ไม้และเศษไม้หล่นตกบนพื้นผิวถนน เพราะถนนเส้นนี้เป็นเส้นที่ รถบรรทุกพ่วง ที่บรรทุกไม้ฟืนและ เศษไม้ต้องวิ่งผ่าน เพราะโรงงานรับซื้อไม้ฟืนและไม้ยาง ของ จังหวัดสงขลา จะอยู่ที่ บ้านทุ่งลุง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอฝากไปยัง เจ้าของธุรกิจรถบรรทุกพ่วงทุกชนิด ให้กวดขันพนักงานขับรถ ให้ระมัดระวังและใช้ผ้าคลุมมัดยางให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

 

มณีรัตน์ แก้ววิเชียร สงขลา/รายงาน