กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 มทบ.38 (อ.เมืองน่าน) ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านประชาชนจิตอาสา บ้านซาวหลวง หมู่ 5 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อ 10 ม.ค. 62 เวลา 0900 กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 มทบ.38 (อ.เมืองน่าน) ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านประชาชนจิตอาสา บ้านซาวหลวง หมู่ 5 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และทำเสวียนรอบต้นไม้เพื่อเก็บใบไม้ทำปุ๋ยหมัก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี