Reporter&Thai Army

มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้วันที่ 18 มีนาคม 2562 พลตรีดุษิต ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผักซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริให้แก่ โครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบกที่ 38 ฐานแสงเพ็ญ บ้านบุปผาราม ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อนำไปปลูกเพราะพันธุ์ผัก ปลูกรับประทานและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ จำนวน 100 ซอง แต่ละซองประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผัก 10 ชนิดดังนี้ กะเพรา ,กระเจี๊ยบเขียว, มะเขือยาว, ถั่วพู, มะเขือเจ้าพระยา, บวบหอม, พริกขี้หนู, น้ำเต้า, ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 , มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์

 

โดยมี หน่วยทหารในพื้นที่เข้ารับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 38 กรททหารพรานที่ 32 กองพันทหารม้าที่10 กรมทหารม้าที่2 หน่วยฝึกวิชาทหาร และ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกร ได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืชทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป