Reporter&Thai Army

พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.กกล.รส.จว.พ.จ. ร่วมในพิธี “ลงแขกเกี่ยวข้าวพระราชทานฯ” ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) การขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

เมื่อ 161000 พ.ย.61 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.กกล.รส.จว.พ.จ. ร่วมในพิธี “ลงแขกเกี่ยวข้าวพระราชทานฯ” ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) การขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จังหวัดพิจิตร ปี 2561 ณ แปลงพิธีการสมาคมชาวนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิจิตร
บ.บ่อแร่ ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จว.พ.จ. โดยมี พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รอง มทภ.3 เป็นประธานในพิธี มี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.พ.จ. พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี จำนวน 150 คน