อุบัติเหตุ

เกิดเหตุพลุระเบิด บ้านข้างวัดป่าติ้ว ต.ป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

16 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 11.30 น. เกิดเหตุพลุระเบิด บ้านข้างวัดป่าติ้ว ต.ป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 1 ราย (ชาย) และ
มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (ชาย)

การดำเนินการ อำเภอ โรงพยาบาล อปท.ในพื้นที่ ตำรวจ ทหาร ปภ.จ.ชม เข้าดำเนินระงับเพลิง และสืบสวนหาสาเหตุต่อไป

ข้อมูล ปภ.เหตุพลุระเบิดเกิดเหตุที่บ้านป่าติ้ว ป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด